Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Thiên Phú

Đội 6, thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hotline: 0916 914 268

Email: khamphalysontour@gmail.com