Hải sản Lý Sơn

tôm hùm đỏ

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,100,000 đ
Xem

mực 1 nắng

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,000,000 đ
Xem

cá mú chấm

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
300,000 đ
Xem

cua huỳnh đế

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
750,000 đ
Xem

Tôm Hùm

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,500,000 đ
Xem

Copyright © 2019. All rights reserved.

Proudly designed and built with by Thiên Phú Travel