Hải sản Lý Sơn

bạch tuộc

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
300,000 đ
Xem

Hàu điếu

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
260,000 đ
Xem

rau bồng bồng

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
190,000 đ
Xem

Cá ngừ đại dương

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
110,000 đ
Xem

mực ống

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
250,000 đ
Xem

Cá mú đỏ

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
290,000 đ
Xem

cá dìa

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
180,000 đ
Xem

Cá bớp

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
190,000 đ
Xem

Ốc cừ ruột

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
200,000 đ
Xem

Cá tà ma

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
180,000 đ
Xem

nước mắm Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
80,000 đ
Xem

Chả cá Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
140,000 đ
Xem

Copyright © 2019. All rights reserved.

Proudly designed and built with by Thiên Phú Travel