Hải sản Lý Sơn

nhum hủ lấy ruột

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
400,000 đ
Xem

Mực khô

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,100,000 đ
Xem

cua mặt trăng

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
400,000 đ
Xem

cá bò Picasso

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
250,000 đ
Xem

cá bò sừng

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
170,000 đ
Xem

cá bò hòm

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
300,000 đ
Xem

cá bò da

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
150,000 đ
Xem

cá bò giáp

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
180,000 đ
Xem

cá cơm tươi

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
60,000 đ
Xem

cá chàm

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
90,000 đ
Xem

cá nục bông

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
130,000 đ
Xem

ốc cừ vỏ

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
60,000 đ
Xem

Copyright © 2019. All rights reserved.

Proudly designed and built with by Thiên Phú Travel