Đặc sản

tỏi đen Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,800,000 đ
Xem

cá khô

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
600,000 đ
Xem

cua đá (cua dẹp)

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
650,000 đ
Xem

dầu phộng lý sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
120,000 đ
Xem

rong biển đen

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
260,000 đ
Xem

rau chân vịt (rau câu)

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
190,000 đ
Xem

rau đông

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
350,000 đ
Xem

tỏi non xào, trộn thịt bò

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
50,000 đ
Xem

Hành tím

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
60,000 đ
Xem

Rượu tỏi đen Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
700,000 đ
Xem

tỏi cô đơn Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,200,000 đ
Xem

Tỏi lý sơn loại 1

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
150,000 đ
Xem

Copyright © 2019. All rights reserved.

Proudly designed and built with by Thiên Phú Travel