Đặc sản Lý Sơn

nhum hủ lấy ruột

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
400,000 đ
Xem

Mực khô

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,100,000 đ
Xem

cua mặt trăng

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
400,000 đ
Xem

cá bò Picasso

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
250,000 đ
Xem

cá bò sừng

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
170,000 đ
Xem

cá bò hòm

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
300,000 đ
Xem

cá bò da

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
150,000 đ
Xem

cá bò giáp

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
180,000 đ
Xem

cá cơm tươi

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
60,000 đ
Xem

cá chàm

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
90,000 đ
Xem

cá nục bông

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
130,000 đ
Xem

ốc cừ vỏ

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
60,000 đ
Xem

bạch tuộc

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
300,000 đ
Xem

Hàu điếu

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
260,000 đ
Xem

tỏi đen Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,800,000 đ
Xem

cá khô

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
600,000 đ
Xem

rau bồng bồng

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
190,000 đ
Xem

cua đá (cua dẹp)

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
650,000 đ
Xem

dầu phộng lý sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
120,000 đ
Xem

Cá ngừ đại dương

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
110,000 đ
Xem

rong biển đen

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
260,000 đ
Xem

rau chân vịt (rau câu)

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
190,000 đ
Xem

rau đông

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
350,000 đ
Xem

tỏi non xào, trộn thịt bò

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
50,000 đ
Xem

Hành tím

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
60,000 đ
Xem

mực ống

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
250,000 đ
Xem

Cá mú đỏ

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
290,000 đ
Xem

cá dìa

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
180,000 đ
Xem

Cá bớp

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
190,000 đ
Xem

Ốc cừ ruột

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
200,000 đ
Xem

Cá tà ma

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
180,000 đ
Xem

nước mắm Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
80,000 đ
Xem

Rượu tỏi đen Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
700,000 đ
Xem

tỏi cô đơn Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,200,000 đ
Xem

Chả cá Lý Sơn

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
140,000 đ
Xem

tôm hùm đỏ

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,100,000 đ
Xem

mực 1 nắng

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,000,000 đ
Xem

cá mú chấm

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
300,000 đ
Xem

cua huỳnh đế

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
750,000 đ
Xem

Tôm Hùm

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
1,500,000 đ
Xem

Tỏi lý sơn loại 1

By: Lysonseafood Call: 0916914268 Address: An Hải - Lý Sơn...
150,000 đ
Xem